Ringleiding

Een ringleiding (ook wel dovenlus genoemd) geeft extra ondersteuning aan slechthorenden bij het luisteren naar een specifieke geluidsbron. Het grote voordeel van een dergelijke installatie is dat geluiden op een normaal volume geluisterd kan worden en de slechthorende toch goed mee kan luisteren zonder dat anderen gestoord worden door bijvoorbeeld een te hard staande televisie of radio.

Hoe werkt een ringleiding?

De meeste gehoorapparaten hebben een M en een T-stand. Waar de M-stand is bedoeld voor normaal luisteren (geluid dat verplaatst wordt door de lucht door de ingebouwde microfoon in het gehoorapparaat), is de T-stand geschikt voor de ontvangst van geluid door middel van een inductiespoel in het gehoorapparaat. Door een ringleidingsysteem te installeren op de versterker van bijvoorbeeld een televisie of radio wordt het geluid versterkt door middel van een lus van koperdraad (ook wel de dovenlus genoemd) die in een ruimte wordt aangebracht. Wanneer de slechthorende zijn of haar gehoorapparaat in de T-stand zet ontvangt de inductiespoel de signalen en zet het om in wisselstroom. Dit wordt omgezet in geluid waardoor de slechthorende het geluid beter kan horen.

In verschillende ruimtes kunnen kan een dergelijke ringleiding worden aangelegd, slechthorenden kunnen door het instellen van het gehoorapparaat in de eerdergenoemde T-stand beter horen in bijvoorbeeld een bibliotheek, kerk of recreatieruimte. FvL Audio kan voor u een dergelijk systeem installeren in alle soorten en maten, van een balielus tot en met een hele zaal of ruimte. Door gebruik te maken van een convertioneel of van een SLS-systeem zorgen we ervoor dat de ruimte meer gelijknamig en beter gedekt is. Wij kunnen meten en testen conform IEC 60118-4. De stichting Hoormij/NVVS hanteert deze norm ook. Desgewenst kunnen wij hen de installatie nog laten keuren.

Een ringleiding (dovenlus) is onder andere toe te passen in de volgende ruimtes:

 

Wij kunnen u verschillende mogelijkheden aanbieden voor een ringleiding (dovenlus). Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.